Prijzenreglement

Prijzenreglement ‘Retailer of the Year’ Nederland editie 2022-2023, versie Maart 2022

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ en de prijzen die we in verband met deze verkiezingen verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ en aan de actie, is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 19 mei 2022 tot en met 28 jul. 2022. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 19 mei 2022 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.

5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ door op zijn favoriete (web)winkel te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de prijzen uit het prijzenpakket. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op de prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. dat het e-mailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.

6: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie maakt kans op één van de prijzen uit het prijzenpakket. Door meer (web)winkels te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Worden één (web)winkel beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee (web)winkels beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking etc. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt geeft alleen de eerste trekking recht op één van de prijzen uit het prijzenpakket.

7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

8: Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:

  • Samsung Galaxy Tab A8 rosé goud, 64 GB EUR 247*
  • Houtskoolbarbecue Boretti Tonello EUR 175*
  • Tristar keukenmixer EUR 130*
  • GiftForYou – stedentrip EUR 95*
  • 10 staatsloten t.w.v. EUR 20 per stuk

Het totale prijzenpakket heeft een waarde van: EUR 847.

* Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
* De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10: Het trekken van de winnaars (en reserve-prijswinnaars) gebeurt in de week van 05 sep. 2022 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over welke prijs ze hebben gewonnen.

11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 30 nov. 2022 persoonlijk bericht.

12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs en wordt de eerste reserve-prijswinnaar gemaild.

13: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

14: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

15: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.

16: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@retaileroftheyear.nl.

Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
Nederland
0031(0)332454637

17: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.